top of page

Onlar oyunlardan vaz geçmez


‘Hayattaki en büyük mucize, her çocuğun büyük bir mucize olduğuna inanan bir öğretmenin eğitiminden geçer."

Gelecek toplumları oluşturacak "çoklu fikirlerden" beslenmeyen tutumun dayatmalarına rıza beklendiği bir zamandayız! 

İlçelerin ayırdedici mekanlı, çocuk profilli afiş, pankartları ortamda paylaşılırken;  
akademisyenler, öğretmenler, veliler ve yurttaşların katılacakları seminer ve çalıştaylar; ‘Çocuklarımızın geleceğe” hazırlanabileceği süreçlere ve yöntemlere katkı verecek enerjiyi üreteceklerdir.
Proje sokaklarda, sosyal medya ve tv enerjisi ile, eğitim tıkanmasına direnen milat içinde yerini alacaktır. Tüm yeni veriler ulusal ve uluslararası alanda paylaşılacaktır. 

‘Yapay zeka’ karşısında insanın nasıl bir kimlikle ne yöne yol alacağının küresel tartışıldığı bir zamanda ve arayışta çocukların yol gösterici oldukları kabul ediliyor. Farklı düşünmeleri, hayal kurmaları, orjinallikleri ve sezgilerini geliştirebilmeleri daha çok destek buluyor.
Zaten onlar da “yaratıcı oyunlarıyla” kurulu düzeni bozmaktan hiç vaz geçmiyor.

Tembel öğrenci olmaz!
’Öğretmenine kalbi kapalı öğrencinin zihni de yaratıcılığa kapanır. Projeyi değerlendirme verileri ulusal, uluslararası kamuoyu ile paylaşılarak hayata yeni değerler katacaktır.

‘Zihinsel kalıplar dışında’ referans arayışları ile çocuklar; verimli çatışma, yarışmasız farklarıyla gelişme ve bu arayışa açık ortamın öz güvenini kullanma haklarına sahiptirler tabii.
Sevgiyle, dostlukla...

 

Ben Yıldızım

bottom of page